Ord med x

Ord med x

Mer enn 50 Ord med x, Som Xenophobe, Xerophil, Xerophthalmia, Xerography, Xylem, Xylophone, Xylotile, Xylography, Ximena, Threat, Deixis, avgiftning, suksess, ekspert, leksikalsk, blandet, ortodoks, snart og mange flere.

Bokstav X er den 25. bokstaven 25 i det spanske alfabetet og tjuetallet til konsonantene. Her er definisjonen av alle disse ordene. Og også en liste over ord som starter med X og en annen liste over ord som inneholder x.

Liste over ord som begynner med x

Xantoma
Xeca
Fremmedfrykt
Fremmedfrykt
Fremmedfrykt
Xenophobias
Fremmedfrykt
Fremmedfrykt
Xenon
Xerocopia
Xerocopiar
Xerocopie
Xerophil
Xerofite
Xerophyte
Xerophthalmia
Xerophthalmía
Xerophtalmiah
Xerografi
XerGrapiaba
XerGrapiabais
Xerograpia var
Xerograpia var
Xerograpia
Xerograpia
Xerograpia
Xerograpia
Xerograpia
Xeregrapiados
Xerograpiais
Xerograpia
XerGrapían
Xerograpia
Xerograpia
XerGrapiara
Xerograpia vil
Xeregrafiarais
Xeregrafia vi
Xeregrafiaran
Xerograpia vil
Xeregrafia
Xerograpia
Xeregrafiare
Jeg vil
Xerograpiaris
Du vil xerograpia
Vi vil
Xerograpia vil vi
Xerograpiers
Xerograpia
XerGrapiaría
Xeregrafiaríais
Vi ville xerograpia
De ville xerograpia
XerGrapiarias
Xerografert
Xerografier
Xerograpiae
Xeregrafiaseis
Xeregrapiamos
Xeregrapiaen
Xeregrafiaes
Xeregrafia
Xeregrafiais
Xerografisk
Xeregrapié
Xerograpia
Xeregrapiis
Xeregrapiemos
Xeregrapiaen
Xeregrapi
Xerografert
Xerografisk
Xerograf
Xi
Xifoidea
Xifoideas
Xifoideo
Xifoideos
Xifoides
Xilema
Xylenes
Xilo
Xylophagous
Xylophagas
Xylophagus
Xylophagos
Xilophon
Xilophonist
Xylofon
Tresnitt
Xilografi
Xilografisk
Xilografisk
Xilografisk
Xilografisk
Xylograf
Xylórgano
Xyllor
Xilosas
Xylotil
Xylotiler
Ximena
Xiomara
Xóchitl
Xokonostel

Liste over ord inneholder x

Vedlegg
Vedlegg
Annektering
Tilbygg
Anneksjonisme
Anneksasjonist
Vedlegg
Utstilling
Anorexy
Anoreksisk
Anoksi
Antiklimax
Antioksidant
Antitoksisk
Antitoksin
Miltbrann
Toppunkt
Apyrexy
Apraksi
Tilnærmes
Nærme seg
Omtrent
Tilnærmet
Tilnærmet
Tilnærmet
Ca
Sexløs
Aseksuell
Kvelning
Kvelende
Kveles
Ataraksi
Ataksi
Atáxico
Atoksikat
Ikke-poisonøs
Selvutløsning
Autointoxication
Hjelpe
Assistent
Hjelpe
Hjelp
Auxin
Áxcale
Aksial
Axil
Armhule
Aksillær
Aksinitt
Axiologi
Aksiologisk
Axiom
Aksiomatisk
Aksiomatisk
Axiomatization
Aksiomatiser
Axiometer
Akser
Axoid
Axon
Axonometri
Azeuxis
Bauxitt
Biaxial
Biconvex
Bioksid
Bifil
Biseksualitet
Bixáceo
Bixíneo
Borax
Eske
Bokser
Eske
Boksing
Bokser
Boksing
Boksing
Bruxisme
Buxaceous
Calpixque
Kokaksi
Karboksyl
Karboksil
Carcax
Catoplexia
Cephalothorax
Cérvix
Horn
Klimaks
Koaksial
Coccyx
Codex
Sameksistens
Sameksistent
Sameksistere
COEXTE
Kompleksitet
Hudfarge
Kompleks
Temperamentsfull
Kompleks
Forbindelse
Forbindelse
Koble
Binde
I slekt
Commixtion
Kontekst
Kontekstuell
Kontekstualisere
Kontekst
Kontekstur
Konveksitet
Konveks
Cotopaxense
Coxa
Coxal
Coxalgia
Coxalgic
Coxcojilla
Coxcojita
Coxis
Coxquear
Korsfestelse
Korsfest
Sekstende
Sekstende
DECITEX
Avbøyning
Deixis
Av aaxar
Frakobling
Dekontekstualisering
Dekontekstualiser
Avgiftning
Avgifte
Deoksidable
Deoksidisering
Dexidant
Deoksidiserer
Dexigenation
Deoxigenar
Dexyribonucleic
Deoxyribose
Dexiocardia
Dekstrin
Dextro
Dextro-Rotatory
Med urviseren
Dekstrose
Dioksid
Dysleksi
Dysleksico
Doxology
Dupleks
Doge
Utstrømning
Elixir
Elixir
Epistaxis
Epitaksi
Epoksy
Erythroxylaceo
Erythroxyleum
Escólex
Eks
Utbrudd
LEVY
Forverring
Forverring
Forverres
Nøyaktig
Nøyaktig
Nøyaktig
Nøyaktighet
Nøyaktig
Exactor
Overdrivelse
Overdrevet
Overdrevet
Overdreven
Overdrive
Overtrolig
Overdrivende
Opphøyelse
Opphøyet
Exalter
Opphøyelse
Opphøyelse
Opphøy ham
Eksamen
Undersøkelse
Eksaminator
Undersøkelse
Eksamininee
Undersøke
Blodløs
Eksanimasjon
Livløs
Eksantem
Eksanthematisk
Exarch
Exarred
Exarc
Nøyaktig
Eksarisk
Exaspera
Forbedrift
Irriterende
Irriterende
Excandence
Grave
Løslatt
Utgivelse
Utgivelse
Excautive
Excava
Utgraving
Gravemaskin
Gravemaskin
Grave
Permisjon
Overflødig
Overskudd
Overskride
Overskride
Fortreffelighet
Utmerket
Utmerket
Mest eksellens
Excelsa
Utmerket
Excelsitude
Sublime
Eksentrisk
Eksentrisk
Eksentrisitet
Eksentrisk
Unntak
Eksepsjonell
Eksepsjonalitet
Unntatt
Utmerket
Unntatt
Unntak
Exempt
Utdrag
Excerende
Overflødig
I overkant
Overflødig
Overflødig
Hjelpestoff
Eksitabilitet
Spennende
Begeistring
Exciter
Spennende
Begeistre
Eksitativ
Excitatrix
Utrop
Utbryter
Utrop
Utrop
Ekskaustrasjon
Ekskausert
Unfrock
Ekskluderbar
Utelukkelse
Utelukke
Utelukkelse
Eksklusiv
Utelukkende
Eksklusiv
Eksklusivitet
Eksklusivisme
Eksklusiv
Eksklusiv
Ekskus
Eksklusiv
UTSKRIFT
Ex -cochitar
Eks -kampanje
Ekskommunisert
Ekskommunisert
Excommunicator
Ekskommunikasjon
Ekskommunikasjon
Excoriation
Excoriate
Excrescence
Utskillelse
Excremental
Ekskrement
Utryddelse
Ekskrement
Avføring
Excrementous
Utskill
Utskillelse
Utskillelse
Utskillelse
Exculpation
Exculpate
Exculpatory
Utflukt
Fotturer
Fotturist
Excus
Unnskyldning
Kurv med lokk
Unnskyldelig
Unnskyldning
Unnskyldt
Unnskyldelig
Unnskyldt
Toalett
Excuser
Eksusalí
Unnskyldning
Unnskyld det
Unnskyldning
Unnskyldning
Utførelig
Utførelse
Eksekutør
Utførelse
Utførende
Execrate
Utførende
Utførende
Exedra
Eksegese
Eksegese
Eksegete
Exégeta
Eksegetisk
Fritak
Exempt
Unntatt
Exempt
Exempt
Exequatur
Abjekter
Eksequible
Eksergue
Peeling
Peeling
Peeling
Peeling
Puste ut
Utpust
Utpust
Puste ut
Uttømmende
Omfattende
Utslitt
Utstillinger
Utstilling
Utstilling
Utstillingist
Utstiller
Å stille ut
Formaning
Exhorter
Formaning
Formanende
Hortatory
Jeg formaner
Eksumasjon
Eksumer
Exhume
Krav
Krevende
Rettskraftig
Krevd
Kreve
Eksiguitet
Magre
Eksilert
Eksil
Eksilert
Eksil
Eksil
Unntatt
Eminent
Exempt
Eximition
Eksinanid
Eksistens
Eksistensielt
Eksistensialisme
Eksistensialist
Eksisterende
Eksisterende
Eksistere
Eksisterende
Eksistere
Exitisme
Suksess
Vellykket
Vellykket
Exlibris
Eksokrin
Eksokrin
Exodus
Hudskjelett
Exophtalmia
Exofthalmía
Eksoftalmisk
Exoftalmos
Eksogami
Eksogamisk
Eksogent
Dispensasjon
Førstående
Vellykket
Exora
Ublu
Ublu
Eksorbitant
Eksorcisme
Exorcist
Exorcist
Exorcise
Exornación
Eksorns
Exorno
Eksosfære
Eksosfære
Eksosmose
Exsósmosis
Eksoterisk
Eksotermisk
Eksotisk
Eksotitet
Eksotisk
Exotiquez
Eksotisme
Utvide
Utvidelse
Utvidelig
Ekspansjon
Utvide
Ekspansjonisme
Ekspansjonist
Ekspansiv
Utflytting
Utlending
Utlending
Emigrere
Forventet
Forventning
Forventningsfull
Forventning
Forventninger
Forventning
Ventet
Forventet
Ekspedisjon
Ekspedisjon
Kostnadspiller
Utstedt
Avsender
Fremskynde
Fortsettelser
Fil
Utgave
Hurtig
Fremskynde
Hurtig
Fremskynde
Utvise
Detaljist
Butikk
Bruke
Utgifter
Utgifter
Utgifter
Erfaring
Erfaring
Eksperimentering
Opplevde
Eksperimentator
Eksperimentell
Eksperimentalisme
Eksperimentalist
Eksperimentelt
Å oppleve
Eksperiment
Dyrt
Ekspertise
Ekspert
Forsoning
Atone
Soning
Utvidet
Henrette
Expillo
Utløp
Utløpe
Forklaring
Esplanade
Forklare
Utvise
Utvide
Ekspletiv
Forklarbar
Forklarende
Forklaring
Forklart
Forklarer
Forklare
Forklarende
Eksplisitt
Eksplisitt
Eksplisitt
Forklare
Eksplisitt
Forklarhet
Forklare
Forklare
Forklare
Utforskelig
Utforskning
Explorer
Utforske
Utforskende
Eksplosimeter
Spreng
Eksplodere
Eksplosiv
Eksplosiv
Eksploderer
Utnyttbar
Utnyttelse
Utnyttende
Blåse
Spoliasjon
Plyndre
Expoliar
Ekspolisjon
Plyndre
Utsetter
Eksponentiell
Eksponent
Avdekke
Eksportbar
Eksport
Eksportør
Eksport
Eksponering
Exposimeter
Expository
Expósito
Utstiller
Expós
Expremijo
Uttrykke
Uttrykkelig
Stemte
Uttrykkelig
Uttrykke
Uttrykk
Ekspresjonisme
Ekspresjonistisk
Uttrykkelig
Ekspressivitet
Uttrykksfull
Uttrykke
Klemme
Klemt
Squeezer
Klemme
Ekspropriasjon
Ekspropriator
Ekspropriate
Ekspropriator
Utsatt
Eksprutbar
Eksposisjon
Expugnador
Expugar
Utvise
Utvisning
Utvisende
Expulse
Ejektor
Expurga
Utveksling
Utvidelse
Expurgate
Expurgatory
Expurgo
Utsøkt
Utsøkt
Utsøkt
Ecstasi
Enraphing
Ekstase
Skremmende
Ekstatisk
Ekstern
Eksternt
Extemporanity
Ekstern
Forlenge
Utvidet
Utvidelse
Mye
Utvidelig
Utvidelse
Omfattende
Omfattende
Omfattende
Extensor
Utmattelse
Anstrengende
Eksos
Uttømmende
I utlandet
Ytre
Eksteriør
Eksternalisering
Eksternaliser
Eksternt
Utryddelig
Utryddelse
Utrydder
Utrydde
Utryddelse
Utvendig
Utryddet
Eksternalalitet
Eksternt
Utvendig
Utvendig
Utvendig
Utvendig
Utryddelse
Slukkbar
Slukker
Slukke
å bli utryddet
Eksingiva
Exsitant
Utryddet
Slukker
RemoSphable
Fjerning
Extirpator
Fjerne
Extortar
Utpressing
Utpressing
Utpressing
Utstilling
Utpressing
Utpressing
Ekstra
Utdrag
Ekstra samfunn
Ekstra -kontraktuelt
Ekstrakorporeal
Avtrekk
Ekstrakt
Ekstrakt
Avtrekk
Avtrekk
Fritidsanlegg
Utlevering
Utlevert
Utlevering
Extradós
Extraembronic
Ekstrakt
Fritidsanlegg
Superfine
Flyttbar
Utvunnet
Utenomrettslige
Utenrettslig
Overreach
Overreach
Ekstraluistisk
Utenomekteskapelig
Utenomekteskapelig
Ekstramural
Fremmed
utlending
Fremmed
Utlending
Fremmed
Fremmed
Utlending
Utlendinger
Rar
Extrañación
Merkelig
Ekstremerier
Gå glipp av
Extrañez
Fremmedhet
Rar
Uformell
Uoffisielt
Ekstraordinær
Ekstraordinært
Ekstraordinær
Ekstraparlamentarisk
Extraplan
Ekstrapolerbar
Ekstrapolering
Ekstrapolert
Eiendom
Ekstrasensorisk
Ekstrasensorial
Extrasstole
Ekstratéformet
Romvesen
Ekstraterritorial
Ekstraterritorialitet
Extrauterine
Ekstravaganse
Ekstravagant
Ekstravasasjon
Ekstravasse
Ekstraveri
Ekstraversjon
Ekstravert
Tapt
Villede
Tap
Ekstrem
Ekstremt
Ekstrem
Ekstrem
Ekstremt
Ekstrem
Ekstrem undion
Ekstreme
Tips
Ekstremis
Ekstremisme
Ekstremist
Ekstrem
Extcage
Ekstrem
Ekstrinsik
Ekstrinsik
Ekstroversjon
Utgående
Ekstruderer
Ekstrudering
Ekstruder
Ekstruder
Sprudling
Sprudlende
Ekssudasjon
Ekssudat
Utstråle
Ekssudativ
Eksulceration
Eksulcerate
Jævla
Utmerket
Utsatt
Exutory
Exvoto
Faks
Faks
Føniks
Phylloxera
Filoksy
Fleksibilitet
Fleksibilitet
Fleksibel
Fleksibel
Fleksjon
Fleksjon
Flex
Fleksiv
Bøyning
Flexo
Fleksibel
Foxtrot
Galakse
Galakser
Gambax
Gambox
GloxyNea
Hápax
Hematoksylin
Heterodoksi
Heterodoks
Heteroseksuell
Heteroseksualitet
Hexacoracario
Hexacordo
Hexaedro
Sekskantet
Sekskant
Heksameter
Hexangle
Hexápeda
Hexapod
Hexasyllable
Heksastyl
Hydrothorax
Hydroksyd
Hydroksyl
Hyperoksi
Hypertekst
Hypotaxis
Hypoksi
Homoseksuell
Homoseksualitet
Homoseksualisme
Incomplex
I forbindelse
Usammenhengende
Indeks
Indeksering
Indeksar
Unøyaktig
Unøyaktighet
Unøyaktig
Uopptatt
Utilgivelig
Uunngåelig
Uklart
Iness
Fravær
Ikke-eksisterende
Ubønnhørlig
Ubønnhør
Nådeløst
Uerfarenhet
Uerfaren
Uforklarlig
Uforklarlig
Uforklarlig
Uforklarlig
Uutforsket
Uuttrykkelig
Impregnerbar
Uutholdelig
Inextense
Uutslettelig
Uløselig
Ufleksibilitet
Ubøyelig
Ufleksibelt
Bøyning
Rustfritt
Samtrafikk
Intermaxillary
Intersex
Interseksualitet
Forgiftning
Beruset
Tankeløshet
Tankeløst
Tankeløs
Kilotex
Latex
Slapping
Slapping
Avføringsmiddel
Laxar
Avføringsmiddel
Slapphet
LAXISM
LAXIST
Slapphet
Slapp
Lexeme
Lexiarca
Leksikalsk
Leksikalsk
Leksikalisering
Leksikat
Leksikon
Leksikografi
Leksikografisk
Leksikograf
Leksikologi
Leksikologisk
Leksikolog
Leksikon
Litisexpens
Utvasking
Utvasking
Loxodromia
Loxodromic
Lux
Dislokasjon
Luxar
Luxembourg
Luksometer
Marxisme
Marxist
Maxi
Maxillary
Maxillofacial
Maksimum
Maksimalisme
Maksimalistisk
Maksimalt
Spesielt
Maksimering
Maksimere
Maksimum
Maksimum
Maxmordón
Maxwell
Mesothorax
Metatorax
Mexicalense
Meksikansk
Meksikanisme
Meksikanist
Meksikansk
Mexico
Mexiquense
Meksikansk
Mixedema
Myxomatosis
Mixomiceto
Blandet
Blanding
Mixtifier
Mixtify
Mixtifori
Mixtilinear
Blanding
Blandet
Blanding
Blanding
Mixturero
Moaxaja
Monoxyl
Multiplexor
Nartex
Neomexicano
Pneumothorax
Nevrotoksisk
Nexus
Nixtamal
Nixtamalero
Nixte
Noxa
Oaxaqueño
Obnoxio
Onyx
Opopanax
Ortodoksi
Ortodoks
Oksalat
Oksal
Oksalidaceous
Oksalid
Oxalme
Oksar
Hawthorn
Oksyacetilenic
Oksyrt
Oksidabel
Oksidasjon
Oksidant
Oksiderer
Oksid
Oxidl
Oksygenering
Oksygenert
Oksygenert
Oksygenat
Oksygen
Oksygonium
Oximel
Oxymoron
Oxipétalo
Oksytocic
Oksyton
Oxiuro
Oxizacre
Oxonian
Panléxico
Pansexualisme
Papyroflexia
Paralaxi
Parataxis
Paroksysmal
Paroksysme
Paroksysmal
Paroxytone
Patax
Peroksid
Pilixte
Pyrexia
Piroxena
Pyroksylin
Pyroxyl
Pixel
Pixel
Pyx
Pixton
Plexiglass
Plexus
Pollux
Praxis
Preexcelso
Preexistence
Eksisterende
Preexist
Påskudd
Påskudd
Påskudd
Profylakse
Proparoxytone
Prothorax
Protoksid
Anskaffer
Proxenetisk
Anskaffelse
NESTE
Proksimal
Snart
Nærhet
NESTE
Gjenundersøkelse
Gjenundersøkelse
Gjenutgave
Framover
Re-eksport
Refleks
Refleksibel
Speilbilde
Reflektere
Refleksivt
Refleksivitet
Omtenksom
Refleksologi
Refleksoterapi
Slappe av
SAXAFRAX
Saksaten
Saxo
Saxifrage
Saksifragaceous
Saxifragi
Saxo
Flint
Syntaks
Sioux
Overeksi
Overeksitasjon
Overxcite
Overeksponering
Overxploit
Overxced
Overeksitasjon
Overxitar
Submaxillary
Skattejakt
Skatteholdig
Skattativt
Drosje
Taxidermia
Taxidermist
Taximeter
Cabbie
Taxodiaceous
Taxon
Taksonomi
Taksonomisk
Taksonom
Taxonome
Taxqueño
Faksimile
Tekstekst
Telex
Tex
Texan
Texcocano
Teksta
Tekstil
Tekst
Tekstory
Tekster
Tekstlig
Tekstualist
Tekstur
Teksturering
Tlaxcalteca
Bryst
Toksemi
Giftig
Toksisitet
Giftig
Toksikogenese
Toksikologi
Giftig
Toksikolog
Toxicomania
Rusmisbruker
Toxygen
Toksyinfeksjon
Giftstoff
Toxoplasmosis
Transseksuell
Transseksualitet
Transseksualisme
Transfiks
Transfiks
Trioksid
Tryxide
Túrmix
Unisex
Unisexual
Uxoricide
Uxoricide
Vexilology
Vexylolog
Vox
Yuxtalineal
Juxtapose
Sammenstilling
Sammenstilt

Kan tjene deg: Hva er delene av en anmeldelse?