Hva er yrkets sosiale kontekst?

Hva er yrkets sosiale kontekst?
Alle yrker har en sosial og historisk kontekst, og tjener for individets akademiske opplæring

Hva er yrkets sosiale kontekst?

Han Sosial kontekst av yrket Det er informasjonen en student må få på yrket han ønsker å studere og hvordan han har utviklet seg i samfunnet, basert på den historiske konteksten til sitt yrke.

I denne forstand blir samfunnets mening vanligvis gitt betydning for et bestemt yrke. Dette inkluderer at studenten reflekterer over utøvelsen av et yrke og innflytelsen han kan ha i gruppen.

Imidlertid, gitt de konstante endringene som samfunn og yrker vanligvis opplever (spesielt på grunn av teknologiens fremskritt), slutter ikke dette punktet å miste gyldigheten når som helst i en profesjonell levetid. Det er viktig å fornye sosial kunnskap når tiden går.

Enkle konsepter

Sosial kontekst

Mennesker har vanligvis en tendens til å utvikle seg faglig i en sammenheng der andre individer også gjør det. Å holde seg isolert fra samfunnet er en vanskelig handling å bli gravid fordi mye av jordoverflaten er befolket av mennesker.

Enten gjennom direkte kontakt, eller gjennom en kommunikasjonskanal, kan samhandling mellom mennesker genereres uten å skille kjønn, rase eller sosial klasse.

For denne situasjonen blir folk tvunget på en eller annen måte til å samhandle med andre, i det som er kjent som en sosial kontekst.

Dette er definert som et rom som deler en gruppe individer og som har egenskaper til felles, for eksempel kultur, og som gjør det mulig å forme oppførselen til personen.

Kan tjene deg: Montenegro Flag: Historie og mening

Yrke

Det er vanlig at alle mennesker har ambisjoner om å gjennomføre studier på et område som er relevant for deres menneskelige interesser.

Derfor studerer de en karriere som tillater dem.

Generelt sett, for at en person skal utføre en slik aktivitet, er det vanligvis påkrevd at han har en akademisk tittel. Dette støtter kunnskapen som er anskaffet og grunnleggende, middels og overlegen pedagogisk opplæring.

Disse basene lar ikke bare eleven få de nødvendige ferdighetene for å utføre et yrke, men også gi etiske parametere som må følges for å fungere riktig som en profesjonell.

Opplæring i den profesjonelle verden utføres vanligvis gjennom studier i en universitetsinstitusjon. Imidlertid er det også mulig å gjøre kortere varighet, kjent i samfunnet som tekniske studier eller profesjonelle spesialiseringer.

Representasjon av yrker før samfunnet

Generelt sett karrierer som lar folk bli fagfolk i ett eller annet tilbud i studieprogrammet sitt en integrert akademisk opplæring.

Dette gjør at studenten kan forstå hvordan en profesjonell i karrieren oppfattes for samfunnet han er.

Disse dataene er inkludert i fagprogrammer fordi yrker oppstår og konsoliderer i en sosial kontekst. Dette området er konsolidert og endres gjennom årene, men studenten må forstå konteksten som samfunnet er i løpet av studietiden.

Kan tjene deg: de 100 vanligste jødiske etternavnene og deres betydninger

Å innprente den sosiale konteksten i studentene er en tradisjon som har blitt styrket i det 21. århundre. Yrkene, som konteksten de utvikler, opplever transformasjoner over tid, noe som holder studentene behov for å motta oppdatert kunnskap om miljøet de vil jobbe.

Den historiske konteksten lar deg utdype kunnskapen som studenten må ha om karrieren. Forståelsen av dette konseptet tjener for at arbeideren skal utvikle seg sammen med yrket sitt.

Den sosiale konteksten gir enhver profesjonell evne til å reflektere over sine handlinger og hva de genererer i samfunnet. Betydningen av dette konseptet går utover et individets profesjonelle liv, siden det også gjenspeiles i deres personlige og etiske beslutninger.

Viktigheten av yrkets sosiale kontekst

Den sosiale konteksten til yrket er et grunnleggende verktøy for å offentliggjøre studenten viktigheten av at deres yrke har, både for deres individuelle utvikling og for den sosiale konteksten han vil jobbe.

I tillegg er det en måte å få studenten til å forstå at yrket hans genererer endringer i samfunnet og mennesker hver for seg. Avhengig av det profesjonelle arbeidet du gjør, kan det generere endringer i det sosiale, det økonomiske, det teknologiske og i det kommunikasjonsfeltet.

På den annen side lar det studenten vite hva samfunnet synes om de som utøver yrket han valgte. Dette hjelper deg å forstå hvordan du kan utøve karrieren din slik at tjenestene dine blir verdsatt.

Kan tjene deg: de pre -kolumbianske kulturene i Colombia

Måten en person kan bidra til aktivitetene som er utviklet i den sosiale konteksten den er funnet, gjør at individet kan være en del av den sosiale representasjonen av yrket.

Sosiale representasjoner

Et av egenskapene til yrkene er at de ikke bare er blant individer som tilhører et samfunn, men også har representanter på alle sosiale nivåer av samfunn.

Kunnskapen som en person tilegner seg i løpet av studentlivet, former måten han vil prestere som profesjonell.

Handle i tråd med den sosiale troen som en profesjonell tjener gjør personen til en guide for de som er dannet i samme yrke.

Hver av disse menneskene handler hver for seg og tjener i henhold til sin egen personlighet. Imidlertid er hver enkelt ansvarlig for å forme oppfatningen av arbeidet sitt i et samfunn.

Referanser

  1. Analytisk program (n.d.). Hentet fra Uanl.MX